Od ucznia do specjalisty

Program praktyk zawodowych dla województwa Lubuskiego

Jestem uczniem

Uczeń Zaloguj

Reprezentuję firmę

Firma Zaloguj

O programie praktyk

Celem programu organizacji staży i praktyk jest przygotowanie przyszłych pracowników pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców.

Staże i praktyki są formą wsparcia szczególnie cenioną przez ludzi młodych wchodzących dopiero na rynek pracy. Zwiększa to ich szanse na otrzymanie stałego zatrudnienia u pracodawcy organizującego staż, jak i u pracodawcy, któremu można wykazać udokumentowaną praktykę zawodową zdobytą w ramach praktycznego wykonywania zadań. Odbycie stażu posłuży uczniom do nabycia umiejętności samodzielnego wykonywania pracy, zwiększy mobilność międzysektorową oraz pozwoli nabyć doświadczenie w środowisku pracy co bezpośrednio zwiększy jego szanse na uzyskanie zatrudnienia w przyszłości.

Firmy